Search Results
DP
Albert John shared Ubaid Ur Rehman's photo.
at Oct 31, 2014 9:01:32 AM
amna aqeel ki czn ahmed nadeem ki baiti samiya saali bitch ha.
samiya ka mai boyfriend thaa. bohat paisa khilaya
mai ney usey. magar mujhey dhoka dey kar woh
kisi aur k paas
chali gayi.
mujh sey pahlay wo apney czn waleed kay saath
affair chalaa chuki thee
ab ka jo boy friend ha us ka woh toh us k gar
bhi rukta ha. aur yeh pouri family bhi jati ha us
larkey kay gar.
jub inka baap nahi hota gar.
mairi wall pey samiya ki call ki recording ha.abdul
rahman ky saath joh ky ab us ka boyfriend ha.
check kar lo.
daniyal ney toh facebook ki i.d bhi deactivate kar
di. aur kuch waqt ky liye apna numbar bhi change
kar liya thaa. jub k mai ney yeh sub amna aqeel ko
bhi bataya thaa eid sey pehley. eid k 3 din baad
saturday ko yeh puori family dobara raat ruk k
gayi ha abdul rahman k gar.
Saara khaandan hi aisa ha.
Abdul rahman ki masti gate police station mein 2
FIR ha woh bhi chori ki.
Ravi road rahta h abdul rahman. Shaheen nadeem
ki rishtay dar fatima ka baita ha.
Aur us ki height 4 foot 5 inch ha.
amna aqeel bhi aisi hi ha jo us ney papa ko bataya nahi aur czn ka saath diya
DP
Albert John shared Fiza Farooq's photo.
at Oct 31, 2014 9:01:04 AM
amna aqeel ki czn ahmed nadeem ki baiti samiya saali bitch ha.
samiya ka mai boyfriend thaa. bohat paisa khilaya
mai ney usey. magar mujhey dhoka dey kar woh
kisi aur k paas
chali gayi.
mujh sey pahlay wo apney czn waleed kay saath
affair chalaa chuki thee
ab ka jo boy friend ha us ka woh toh us k gar
bhi rukta ha. aur yeh pouri family bhi jati ha us
larkey kay gar.
jub inka baap nahi hota gar.
mairi wall pey samiya ki call ki recording ha.abdul
rahman ky saath joh ky ab us ka boyfriend ha.
check kar lo.
daniyal ney toh facebook ki i.d bhi deactivate kar
di. aur kuch waqt ky liye apna numbar bhi change
kar liya thaa. jub k mai ney yeh sub amna aqeel ko
bhi bataya thaa eid sey pehley. eid k 3 din baad
saturday ko yeh puori family dobara raat ruk k
gayi ha abdul rahman k gar.
Saara khaandan hi aisa ha.
Abdul rahman ki masti gate police station mein 2
FIR ha woh bhi chori ki.
Ravi road rahta h abdul rahman. Shaheen nadeem
ki rishtay dar fatima ka baita ha.
Aur us ki height 4 foot 5 inch ha.
amna aqeel bhi aisi hi ha jo us ney papa ko bataya nahi aur czn ka saath diya
DP
Albert John shared Mah Noor Faytma's photo.
at Oct 31, 2014 9:00:28 AM
amna aqeel ki czn ahmed nadeem ki baiti samiya saali bitch ha.
samiya ka mai boyfriend thaa. bohat paisa khilaya
mai ney usey. magar mujhey dhoka dey kar woh
kisi aur k paas
chali gayi.
mujh sey pahlay wo apney czn waleed kay saath
affair chalaa chuki thee
ab ka jo boy friend ha us ka woh toh us k gar
bhi rukta ha. aur yeh pouri family bhi jati ha us
larkey kay gar.
jub inka baap nahi hota gar.
mairi wall pey samiya ki call ki recording ha.abdul
rahman ky saath joh ky ab us ka boyfriend ha.
check kar lo.
daniyal ney toh facebook ki i.d bhi deactivate kar
di. aur kuch waqt ky liye apna numbar bhi change
kar liya thaa. jub k mai ney yeh sub amna aqeel ko
bhi bataya thaa eid sey pehley. eid k 3 din baad
saturday ko yeh puori family dobara raat ruk k
gayi ha abdul rahman k gar.
Saara khaandan hi aisa ha.
Abdul rahman ki masti gate police station mein 2
FIR ha woh bhi chori ki.
Ravi road rahta h abdul rahman. Shaheen nadeem
ki rishtay dar fatima ka baita ha.
Aur us ki height 4 foot 5 inch ha.
amna aqeel bhi aisi hi ha jo us ney papa ko bataya nahi aur czn ka saath diya
DP
Albert John shared Laiba Khan's photo.
at Oct 31, 2014 8:59:58 AM
amna aqeel ki czn ahmed nadeem ki baiti samiya saali bitch ha.
samiya ka mai boyfriend thaa. bohat paisa khilaya
mai ney usey. magar mujhey dhoka dey kar woh
kisi aur k paas
chali gayi.
mujh sey pahlay wo apney czn waleed kay saath
affair chalaa chuki thee
ab ka jo boy friend ha us ka woh toh us k gar
bhi rukta ha. aur yeh pouri family bhi jati ha us
larkey kay gar.
jub inka baap nahi hota gar.
mairi wall pey samiya ki call ki recording ha.abdul
rahman ky saath joh ky ab us ka boyfriend ha.
check kar lo.
daniyal ney toh facebook ki i.d bhi deactivate kar
di. aur kuch waqt ky liye apna numbar bhi change
kar liya thaa. jub k mai ney yeh sub amna aqeel ko
bhi bataya thaa eid sey pehley. eid k 3 din baad
saturday ko yeh puori family dobara raat ruk k
gayi ha abdul rahman k gar.
Saara khaandan hi aisa ha.
Abdul rahman ki masti gate police station mein 2
FIR ha woh bhi chori ki.
Ravi road rahta h abdul rahman. Shaheen nadeem
ki rishtay dar fatima ka baita ha.
Aur us ki height 4 foot 5 inch ha.
amna aqeel bhi aisi hi ha jo us ney papa ko bataya nahi aur czn ka saath diya
DP
Albert John shared Menoo Sajjad's photo.
at Oct 31, 2014 8:59:33 AM
amna aqeel ki czn ahmed nadeem ki baiti samiya saali bitch ha.
samiya ka mai boyfriend thaa. bohat paisa khilaya
mai ney usey. magar mujhey dhoka dey kar woh
kisi aur k paas
chali gayi.
mujh sey pahlay wo apney czn waleed kay saath
affair chalaa chuki thee
ab ka jo boy friend ha us ka woh toh us k gar
bhi rukta ha. aur yeh pouri family bhi jati ha us
larkey kay gar.
jub inka baap nahi hota gar.
mairi wall pey samiya ki call ki recording ha.abdul
rahman ky saath joh ky ab us ka boyfriend ha.
check kar lo.
daniyal ney toh facebook ki i.d bhi deactivate kar
di. aur kuch waqt ky liye apna numbar bhi change
kar liya thaa. jub k mai ney yeh sub amna aqeel ko
bhi bataya thaa eid sey pehley. eid k 3 din baad
saturday ko yeh puori family dobara raat ruk k
gayi ha abdul rahman k gar.
Saara khaandan hi aisa ha.
Abdul rahman ki masti gate police station mein 2
FIR ha woh bhi chori ki.
Ravi road rahta h abdul rahman. Shaheen nadeem
ki rishtay dar fatima ka baita ha.
Aur us ki height 4 foot 5 inch ha.
amna aqeel bhi aisi hi ha jo us ney papa ko bataya nahi aur czn ka saath diya
DP
Albert John shared Imran Ghulam Qadir's photo.
at Oct 31, 2014 8:59:07 AM
amna aqeel ki czn ahmed nadeem ki baiti samiya saali bitch ha.
samiya ka mai boyfriend thaa. bohat paisa khilaya
mai ney usey. magar mujhey dhoka dey kar woh
kisi aur k paas
chali gayi.
mujh sey pahlay wo apney czn waleed kay saath
affair chalaa chuki thee
ab ka jo boy friend ha us ka woh toh us k gar
bhi rukta ha. aur yeh pouri family bhi jati ha us
larkey kay gar.
jub inka baap nahi hota gar.
mairi wall pey samiya ki call ki recording ha.abdul
rahman ky saath joh ky ab us ka boyfriend ha.
check kar lo.
daniyal ney toh facebook ki i.d bhi deactivate kar
di. aur kuch waqt ky liye apna numbar bhi change
kar liya thaa. jub k mai ney yeh sub amna aqeel ko
bhi bataya thaa eid sey pehley. eid k 3 din baad
saturday ko yeh puori family dobara raat ruk k
gayi ha abdul rahman k gar.
Saara khaandan hi aisa ha.
Abdul rahman ki masti gate police station mein 2
FIR ha woh bhi chori ki.
Ravi road rahta h abdul rahman. Shaheen nadeem
ki rishtay dar fatima ka baita ha.
Aur us ki height 4 foot 5 inch ha.
amna aqeel bhi aisi hi ha jo us ney papa ko bataya nahi aur czn ka saath diya
DP
Albert John shared Saba Rajpoot's photo.
at Oct 31, 2014 8:57:55 AM
amna aqeel ki czn ahmed nadeem ki baiti samiya saali bitch ha.
samiya ka mai boyfriend thaa. bohat paisa khilaya
mai ney usey. magar mujhey dhoka dey kar woh
kisi aur k paas
chali gayi.
mujh sey pahlay wo apney czn waleed kay saath
affair chalaa chuki thee
ab ka jo boy friend ha us ka woh toh us k gar
bhi rukta ha. aur yeh pouri family bhi jati ha us
larkey kay gar.
jub inka baap nahi hota gar.
mairi wall pey samiya ki call ki recording ha.abdul
rahman ky saath joh ky ab us ka boyfriend ha.
check kar lo.
daniyal ney toh facebook ki i.d bhi deactivate kar
di. aur kuch waqt ky liye apna numbar bhi change
kar liya thaa. jub k mai ney yeh sub amna aqeel ko
bhi bataya thaa eid sey pehley. eid k 3 din baad
saturday ko yeh puori family dobara raat ruk k
gayi ha abdul rahman k gar.
Saara khaandan hi aisa ha.
Abdul rahman ki masti gate police station mein 2
FIR ha woh bhi chori ki.
Ravi road rahta h abdul rahman. Shaheen nadeem
ki rishtay dar fatima ka baita ha.
Aur us ki height 4 foot 5 inch ha.
amna aqeel bhi aisi hi ha jo us ney papa ko bataya nahi aur czn ka saath diya
DP
Albert John shared Xãjjãd HK's photo.
at Oct 31, 2014 8:57:30 AM
amna aqeel ki czn ahmed nadeem ki baiti samiya saali bitch ha.
samiya ka mai boyfriend thaa. bohat paisa khilaya
mai ney usey. magar mujhey dhoka dey kar woh
kisi aur k paas
chali gayi.
mujh sey pahlay wo apney czn waleed kay saath
affair chalaa chuki thee
ab ka jo boy friend ha us ka woh toh us k gar
bhi rukta ha. aur yeh pouri family bhi jati ha us
larkey kay gar.
jub inka baap nahi hota gar.
mairi wall pey samiya ki call ki recording ha.abdul
rahman ky saath joh ky ab us ka boyfriend ha.
check kar lo.
daniyal ney toh facebook ki i.d bhi deactivate kar
di. aur kuch waqt ky liye apna numbar bhi change
kar liya thaa. jub k mai ney yeh sub amna aqeel ko
bhi bataya thaa eid sey pehley. eid k 3 din baad
saturday ko yeh puori family dobara raat ruk k
gayi ha abdul rahman k gar.
Saara khaandan hi aisa ha.
Abdul rahman ki masti gate police station mein 2
FIR ha woh bhi chori ki.
Ravi road rahta h abdul rahman. Shaheen nadeem
ki rishtay dar fatima ka baita ha.
Aur us ki height 4 foot 5 inch ha.
amna aqeel bhi aisi hi ha jo us ney papa ko bataya nahi aur czn ka saath diya
DP
Albert John shared Laiba Amir's photo.
at Oct 31, 2014 8:56:57 AM
amna aqeel ki czn ahmed nadeem ki baiti samiya saali bitch ha.
samiya ka mai boyfriend thaa. bohat paisa khilaya
mai ney usey. magar mujhey dhoka dey kar woh
kisi aur k paas
chali gayi.
mujh sey pahlay wo apney czn waleed kay saath
affair chalaa chuki thee
ab ka jo boy friend ha us ka woh toh us k gar
bhi rukta ha. aur yeh pouri family bhi jati ha us
larkey kay gar.
jub inka baap nahi hota gar.
mairi wall pey samiya ki call ki recording ha.abdul
rahman ky saath joh ky ab us ka boyfriend ha.
check kar lo.
daniyal ney toh facebook ki i.d bhi deactivate kar
di. aur kuch waqt ky liye apna numbar bhi change
kar liya thaa. jub k mai ney yeh sub amna aqeel ko
bhi bataya thaa eid sey pehley. eid k 3 din baad
saturday ko yeh puori family dobara raat ruk k
gayi ha abdul rahman k gar.
Saara khaandan hi aisa ha.
Abdul rahman ki masti gate police station mein 2
FIR ha woh bhi chori ki.
Ravi road rahta h abdul rahman. Shaheen nadeem
ki rishtay dar fatima ka baita ha.
Aur us ki height 4 foot 5 inch ha.
amna aqeel bhi aisi hi ha jo us ney papa ko bataya nahi aur czn ka saath diya
DP
Albert John shared Kanwal Butt's photo.
at Oct 31, 2014 8:56:21 AM
amna aqeel ki czn ahmed nadeem ki baiti samiya saali bitch ha.
samiya ka mai boyfriend thaa. bohat paisa khilaya
mai ney usey. magar mujhey dhoka dey kar woh
kisi aur k paas
chali gayi.
mujh sey pahlay wo apney czn waleed kay saath
affair chalaa chuki thee
ab ka jo boy friend ha us ka woh toh us k gar
bhi rukta ha. aur yeh pouri family bhi jati ha us
larkey kay gar.
jub inka baap nahi hota gar.
mairi wall pey samiya ki call ki recording ha.abdul
rahman ky saath joh ky ab us ka boyfriend ha.
check kar lo.
daniyal ney toh facebook ki i.d bhi deactivate kar
di. aur kuch waqt ky liye apna numbar bhi change
kar liya thaa. jub k mai ney yeh sub amna aqeel ko
bhi bataya thaa eid sey pehley. eid k 3 din baad
saturday ko yeh puori family dobara raat ruk k
gayi ha abdul rahman k gar.
Saara khaandan hi aisa ha.
Abdul rahman ki masti gate police station mein 2
FIR ha woh bhi chori ki.
Ravi road rahta h abdul rahman. Shaheen nadeem
ki rishtay dar fatima ka baita ha.
Aur us ki height 4 foot 5 inch ha.
amna aqeel bhi aisi hi ha jo us ney papa ko bataya nahi aur czn ka saath diya
Profile Pictures
if you are lucky enough to be diffrent, dont ever change!!!
DP
Albert John shared Basit Ali's photo.
at Oct 31, 2014 8:55:32 AM
amna aqeel ki czn ahmed nadeem ki baiti samiya saali bitch ha.
samiya ka mai boyfriend thaa. bohat paisa khilaya
mai ney usey. magar mujhey dhoka dey kar woh
kisi aur k paas
chali gayi.
mujh sey pahlay wo apney czn waleed kay saath
affair chalaa chuki thee
ab ka jo boy friend ha us ka woh toh us k gar
bhi rukta ha. aur yeh pouri family bhi jati ha us
larkey kay gar.
jub inka baap nahi hota gar.
mairi wall pey samiya ki call ki recording ha.abdul
rahman ky saath joh ky ab us ka boyfriend ha.
check kar lo.
daniyal ney toh facebook ki i.d bhi deactivate kar
di. aur kuch waqt ky liye apna numbar bhi change
kar liya thaa. jub k mai ney yeh sub amna aqeel ko
bhi bataya thaa eid sey pehley. eid k 3 din baad
saturday ko yeh puori family dobara raat ruk k
gayi ha abdul rahman k gar.
Saara khaandan hi aisa ha.
Abdul rahman ki masti gate police station mein 2
FIR ha woh bhi chori ki.
Ravi road rahta h abdul rahman. Shaheen nadeem
ki rishtay dar fatima ka baita ha.
Aur us ki height 4 foot 5 inch ha.
amna aqeel bhi aisi hi ha jo us ney papa ko bataya nahi aur czn ka saath diya
DP
Page By Page Inside-Out Reviews & Promotion added 5 photos.
at Oct 31, 2014 8:50:46 AM
Title: Planning An Addition, Book 4
Series: Love Under Construction Series
Author: Deanndra Hall
Genre: Erotic Romance
Release Date: November 1, 2014

Synopsis
Dating two younger men! Molly Walters never thought she’d be that woman. Younger Peyton Stokes is the perfect man, and sparks fly. When his much-younger best friend José Flores asks her out too, Molly decides she wants them both. That’s fine with José, but when the secret he’s never been able to tell Peyton comes out, things fall apart fast.

Is it true that blood’s thicker than water? The answer thrusts José into the biggest crisis of his life, and Peyton must decide if his self-imposed labels are worth losing his best friend forever. It’ll take a real man to make that leap of faith, but failing could cost him the love of his life – maybe even both of them.

As Peyton struggles, Nikki Walters grows weaker. Tony and his broken heart can’t survive without her, but will the tiny bit of faith he still has be enough?

ReviewLove Under Construction SeriesBuy LinksAbout The Author

Deanndra Hall is a working writer living in far western Kentucky. A free spirit and chronic jokester, she and her partner of over 30 years enjoy visiting their two adult children and their partners and playing with their three crazy little dogs. When she's not writing, Deanndra can be found kayaking, working out at the gym, cooking something healthy, or reading. After writing for business, industry, academia, and non-profits for years and having her work credited to others, she jumped into the fiction realm, particularly erotic fiction and erotica, and had so much fun she never looked back. Look for her on Twitter and Facebook and on her website and blog.

Connect with Deanndra
Facebook: http://www.facebook.com/deanndra.hall
Goodreads: https://www.goodreads.com/DeanndraHall
Email: DeanndraHall@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/DeanndraHall
Website: www.deanndrahall.com
Amazon Author Page: http://amzn.com/e/B00I397U08

Follow The Tour

Follow along, you never know what you might find in a post one day, deleted scenes, excerpts, charcter interviews, and on the final day of the tour, check out www.druesrandomchatter.com for a special deleted scene!

November 1
Rustys Reading ~ Room With Books ~ Just Booked ~ Words Turn Me On ~ Deborah Bean ~ Chicks Looking For A Book Fix ~ Through the Booking Glass ~ Reading Bliss ~ Twinsie Talk ~ Page By Page Inside-Out Reviews & Promotion ~ Teri Wright ~ Twin Opinions ~ Padme's Library

November 2
Jen's All About Books ~ Books and Bindings ~ Trina's Tantilising Tidbits ~ Snugglebooks ~ United Indie Book Blog ~ As You Wish Reviews ~ Book Club Sisters ~ Amazeballs Book Addicts ~ Love Bites and Silk Ties ~ Book Worms United ~ Reading Is My Superpower ~ SBM Book Obsession ~ Kindle Lending Library ~ The Pleasure of Reading Today ~ Undercover Book Reviews

November 3
A Good Book Can Change Your View For Life ~ Brazen Bibliophile ~ Confessions of a book whore ~ Connie McElfresh ~ Babu's Bookshelf ~ In Patti's Imagination ~ Book Groupies ~ Books and Beyond Fifty Shades

November 4
Ramblings From Beneath the Sheets ~ Elaine and Tami's JB3 Blackbirds ~ Promoting Authors, Books & Reviews ~ Read Our Thoughts Book Blog ~ Mixed Emotions Book Blog ~ BookSkater

November 5
Pinky's Favorite Reads ~ Sassy Southern Book Affair ~ Sweet and Spicy Books ~ BeanieBrain Reader ~ Once Upon a Crush ~ A One-click Addict's Book Blog ~ Dowie's Place ~ Smut and Bonbons ~ Bodacious Book Blog

November 6
Crazy Four books ~ Steamy book momma ~ Mousiey Books ~ Two Chicks and Their Lit ~ Serenity = Reading Books ~ Mommys Naughty Playground ~ 101 Ways to Make Love to a Spoon ~ It's A Book Nerd Thing

November 7
In The Pages of a Good Book ~ Cheekypee reads and reviews ~ The Pleasure of Reading Today ~ Two Sassy Chicks ~ Beautifully Broken Book Blog ~ BadandDirtyBooks ~ Book Pimpers ~ S & N Books and More ~ AJ's Bootylicious Book Reviews ~ This Mommy Loves to Read ~ Readaholic's Reviews ~ A Closet Full Of Books

November 8
Drue’s Random Chatter ~ Ramblings of a Book Lunatic ~ Ashley's Addictive Book Blog ~ Lisa Zeigler ~ A Book Junky's Obsession ~ LBM Book Blog ~ Tsukime Reads and Reviews ~ Deal Sharing Aunt ~ Crazy Daisy Book Whore ~ Fictional Rendezvous Book Blog ~ Book Worms and Couch Potatoes ~ Verna Loves Books ~ Ms. ME28 ~ A Wanton Book Lover ~ Hooked On Books Forever ~ Books and Friendz ~ Amanda's Blog! ~ Yah Gotta Read This ~ Love Romance Books ~ Evocative book reviews ~ We Stole Your book Boyfriend ~ All Things Romance ~ Adrianna Davis ~ Naughty Book Eden ~ Obsessed by Books ~ Christine ~ BFD Book Blog ~ Rockstars Reviews ~ 6 Feet Under Books ~ Adam Adventures ~ Wicked Reads ~ YOLOFORALIVING

Excerpt 1
It never ceased to amaze him how small people seemed in hospital beds. Nikki was little enough already, but she looked like a ten-year-old lying there in ICU, her curly, golden hair still up in its tight little knot, and he fiddled with it until it was loose and he’d retrieved the small stone he’d helped her conceal in it before the surgery. He ran his fingers through it, and it fanned out around her head on her pillow. Heart up in his throat, he held her hand and waited. She’d been marginally awake in the recovery room, but they had her on enough painkillers to knock out a moose, and she’d sleep for awhile. All he really wanted to see was those big turquoise eyes smiling up at him.
It took her about forty-five minutes, but she roused. When she did, she blinked around under squinted lids until she found Tony’s face, and then she smiled. He couldn’t remember ever seeing a more beautiful smile than that smile in that moment. “Hi, angel! How ya feeling?”
She smacked her tongue and lips, and he reached for a small cup of ice chips nearby. “Want some?” She nodded and he spooned a couple of chips in between her lips, then waited.
“How long have I been gone?” she whispered, her voice scratchy from the tube they’d had in her throat during surgery.
“About seven hours now.”
“Seven hours!” She made a face. “That’s a long time to be at the grocery.”
Tony chuckled. “No, you were in surgery, honey. Do you remember?”
“I was in surgery? Huh.” She seemed confused.
“Yeah. Your liver, remember?”
“No. I have a liver?” Her brow wrinkled, then she gave him a dreamy, half-gone smile. “I have a liver.”
“Yes, you do. It’s not as big as it used to be, but it’s still there.” He chuckled again. Boy, I hope she says something I can use against her later. That would be so much fun, he thought.
A nurse who looked more like a linebacker walked through the door and nodded when Tony smiled up at him. Before Tony could turn back to Nikki, she whispered, “Hey! I’m missing that gigantical, really big, really, really big cock of yours. Can I have it right now?”
Tony stifled a laugh and looked up at the nurse, who grinned at him. “Hey, it is what it is,” he smirked, then turned back to Nikki. “No, I don’t think I can do that right now.”
Nikki whined as loudly as her sore throat would let her. “Awwww, you’re no fun! I’ll suck it if you want.”
The nurse started laughing and walked out of the room. Tony grinned, then leaned down and whispered to Nikki, “I think you embarrassed your nurse.”
“Why? Did she want to suck your cock?”
“No. ‘She’ is a ‘he.’”
“Okay. Did he want to suck your cock?” She looked confused again.
“No. I don’t think so. You’re crazy, you know that?” he said and kissed her cheek.
“My pussy’s empty,” she whined. Now he hoped no one outside the room could hear her.
“And it’s going to stay that way for awhile. Now let’s talk about something else.”
“What if I don’t want to? What if I want to keep talking about this?” she droned on.
“Then I’ll have to make you stop,” he snickered.
“Oh yeah? How’s that?”
“Like this.” He leaned down over her and completely covered her mouth with his, running his tongue against hers and almost snatching her breath away. “See? That works.”
“I’m gonna start talking again,” she slurred. “Better stop me.”
“Not a problem, Mrs. Walters. I’ll stop you all day.”
There she was, alive and kicking. Nikki Walters just never stopped. He sure hoped that never changed.

Excerpt 2

As soon as the front door closed behind them, she stopped. “Unzip me, please?” The zipper revealed a little more of her graceful back with every tooth downward, and Peyton decided he’d never wanted to touch a woman more than he wanted to touch her right then. His fingers ached to be in places he hadn’t seen yet but, by god, he wanted to. Once it was completely unzipped, Peyton leaned in and kissed her bare shoulder, and he heard her let out a soft, seductive groan. Like honey, the softness of her dress slid down over her hips and dripped to the floor in a split second. She kicked off her heels as they walked down the hallway and by the time they got to the bedroom, she was in nothing but her racy, lacy bra and panties. One swipe of her hand and she let her thick, dark hair loose, and when she shook her head and let it flow free, Peyton thought he’d come undone just at the sight. He was already unbuttoning his shirt, and when he stepped through the bedroom doorway, he pulled it off and dropped it on the floor.
Molly gasped. His chest was broad and chiseled with a generous blanket of blond, curly hair across his spectacular pecs and trailing down the center of his cut, rippled torso. She was pretty sure she was going to see the happy ending at the end of that trail, and she was pretty damn happy at the prospect. He was built exactly as she’d suspected – broad, thick, powerful shoulders and huge biceps, and it all tapered to a narrow waist that sported washboard abs, all male and all enough to set off a gush of wetness that soaked those cheeky little panties. “Get those pants off,” she barked. “I want to see if your ass is as fine as the rest of you.”
Peyton chuckled and rolled his eyes. “Yes, ma’am! I hope you’re not disappointed.”
Molly gave him her best seductive glare. “I have a feeling that’s not going to be a problem.”
DP
3evb
at Oct 31, 2014 8:50:11 AM
Gold Plated USB 2.0 Bluetooth Adapter Dongle Backward Compatibility 1.0 and 1.2 Support Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/VISTA

Today's fantastic deals on "Gold Plated USB 2.0 Bluetooth Adapter Dongle Backward Compatibility 1.0 and 1.2 Support Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/VISTA" see here: http://tinyurl.com/fugt4q47azq24cy/498-B00KCKADOG

More super deals:
Kingston digital datatraveler se9 16gb usb 2.0 dtse9h/16gbz Hi-mobiler (3pcs) black high speed 3.2ft/1m usb2.0 a male to micro b cable with gold-plated connectors for samsung lg htc and other tablet smartphone Gold plated usb 2.0 bluetooth adapter dongle backward compatibility 1.0 and 1.2 support windows 98se/me/2000/xp/2003/vista Cable matters 2 pack, gold plated hi-speed usb 2.0 type a to micro-b cable 6 feet in white 2 pack geneva silver and gold plated classic round cz ladies boyfriend watch Belkin hi-speed usb 2.0 cable (10 feet) Ps3 hdmi cable + usb 2.0 cable pack Mediabridge usb 2.0 - micro-usb to usb cable (6 feet) - high-speed a male to micro b with gold-plated connectors Amazonbasics usb 2.0 micro usb to usb cable 2-pack - 3 feet (0.9 meters) Cable matters 3 pack, gold plated hi-speed usb 2.0 type a to micro-b cable 3 feet Neewer 2.0mm gold plated bullet banana plug connector for rc battery 10-pairs Orico cmf3-10 gold plated super speed usb 3.0 type a to micro-b cable for note3 n900 n9006 n9002 n9008 (3.3 feet / 1 meter) - black Cable matters 2 pack, gold plated hi-speed usb 2.0 type a to micro-b cable 6 feet.
DP
The best of Lisa Ann shared Blonde Girls's photo.
at Oct 31, 2014 8:45:57 AM
Timeline Photos
Hi! My name is Alexandra and I am 21. I do not have a boyfriend and I'd like to meet someone nice and likeable guy for socializing:
SIGN UP •• http://www.banghornygirls.net
 David English likes this
DP
Praveenkumar Ramamoorthy shared I hide my Tears in my Smile's photo.
at Oct 31, 2014 8:45:37 AM
Timeline Photos
MUST READ & SHARE !!

This happened to a any of you girls... Pls read

Last Thursday, My office mate got a call from an unknown number.
The caller was talking very indecently, which continued as vulgar sexual talk.
She disconnected the call.
Then, she was getting continuous missed calls and sms like 'You're ____, right?'
'I know you. You're good looking' continued as vulgar msgs.
She started crying and informed about this to her boyfriend, who immediately called that number. That Son of a B**** talked to her BF like this, "Oh.. You're her boyfriend? Don't act like a hero. You can't do me anything. I'll continue this with her."

The girl came crying to office on Friday and said this to one of the lady TL.
She immediately rang that number from her mobile, and scolded him like anything. He disconnected the call. A few minutes then, the TL was getting continuous calls from unknown numbers. She didn't know what to do at all.

When me and my TL came to know about all these, we called that SOB from our office land line.... I wouldn't have spoken that many bad words to anyone. But, he was still laughing.
When we warned him about complaining to Police, he never showed a sign of fear. He was just speaking like it's nothing new for him and his altime job is harassing girls.

But, the following 2 days was very bad for my TL and that lady TL.. they received almost 200 calls and lots of vulgar SMS from diff. ppl.
They all said that 'They saw an ad in website regarding call girl and sex chat with their mobile number.'
Only then, we found that that bloody b*****d had given a free ad in a leading website that 'Hi Chennai Young Men... This's ______. For hot sex with me and anytime sex chat, call me.'
He added that girl's number, My TL and the Lady TL's number in the Contact column. We were just shocked to see that ad.
We reported that ad and it was removed in the next 24 hours. Since the girl changed her number on Friday itself, she never got a call on this and we didn't took this website ad issue to her knowledge, as she would be morried and also, she is not that bold.

From my Teenage, I've heard of and also dealt with many Eve-teasing and Cyber-crime issues, that my sisters, friends and colleagues faced. But those guys wouldn't come back, if they hear a male voice. Or they would run away, if we threaten on a Police complaint. And also, in a case of my friend's sister, Me and my frnd made a police complaint under 'Cyber Crime' and the accused was caught just within 24 hours. But, this SOB is more worse, who's 24*7 job is this. Police can catch any such accused and put him behind the bars in a maximum time of 2 days.
In this case, We didn't give a POLICE complaint just because the girl was much afraid. We didn't want to make it a big issue. However, this b*****d will die in someone else hand someday.

But, GIRLS.... I want everyone of you to take a lesson on this.
This WORLD is becoming more and more transparent through technology and the society is becoming more and more insecure.
We can't blame the dogs outside, we must be safe ourselves.

Very first thing is.... SHARING NUMBERS.
Girls, pls be more careful before sharing your contact number to anyone, anywhere.

* While making recharges, prefer Top-up cards only.
If it's Easy recharge, ask your brother or father to do it for you.
(Most number of complaints through Recharge centers only, some bloody shop owners maintain even a database for this and they share it with everyone.)

* Some complaints are from Customer Care representatives too.
They use your numbers from their personal numbers.
(You can't do anything to avoid it.
But, you can immediately complaint on this to the concerned company.)

* Think a hundred times, before sharing your number with a person who isn't closer to you (or) a friend of your friend. Because there are a number of JOBLESS JACKS out there, whose only job is calling/texting unknown numbers.

* Don't give your number anywhere, at any form fillings or anything unless it is much necessary. Prefer giving your Dad or bro's number.

* MUST NOT share numbers at any Social Media Sites or Websites.

Other than all of these, Never ever hesitate to give a Police complaint at any point where someone goes beyond their limit.
The CYBER CRIME Police takes very prompt actions and you would see things finished within 48 hours.

"Our society is full of shits and stones, Let us wear a sandal to avoid for our safety."

SHARE THIS MESSAGE WITH ALL YOUR FRIENDS AND SISTERS....!!
WITH EACH N EVERY GIRL YOU KNOW ! — with Swathi Laxmi and 41 others.
I Hide My Tears in My Smile....
DP
Kulwant Singh
at Oct 31, 2014 8:44:15 AM
(Height of Smiley usage)
Boyfriend & girlfriend on whatsapp :

Boy: kesi ho..??
Girl: : D

Boy: missing me..?
Girl: o . O

Boy: Yaar meri tabiyat khrab hai
Girl: : O

Boy: aaj kaisa din guzra…??
Girl: : P

Boy: Busy ho…??
Girl: : \

Boy: Koi paas hai…??
Girl: naaaa : |

Boy: To kuch likh bhi de,
apne Baap ki shaklein kyu send kar rahi hai?
Girl: X (

Boy: I heard u failed in English?
Girl: Who TELLED you? It is UNpossible.. I sawED d result ystrdy… I Passed AWAY
Boy: Tu smiley hi use kar..
 Sandy Khapra , Kulwant Singh likes this
DP
Liezl Carpio Alfaro shared Anne Curtis's photo.
at Oct 31, 2014 8:40:17 AM
Timeline Photos
MUST READ... Very touching story...

Boy: Hi baby!! How are you? I'm so happy today!!
Girl: Wait, I'll text you later, I'm still busy with my thesis.
Boy: Can you do it later? Letter talk first.. I miss you so much baby.
Girl: I have to finish this on time, you know that.
Boy: Please baby, just this once? You can finish that tomorrow.
Girl: What???? Can't you understand this is my project!? Can't you give me time for myself?? COULD YOU PLEASE? I ALSO HAVE MY OWN LIFE..LET ME LIVE FOR MYSELF FOR ONCE! STOP TEXTING ME!
Boy: Sorry baby. I love you very very much. I'll just text you later.
Boy: Hi baby, I can't stay long not texting you. I really wanted to talk to you.. I want us to be happy again.
Boy: Hi baby, still you are not responding to my texts. How's your thesis?
Boy: Baby... Please response,I'm worried already..
Boy: Baby it's already 10pm.. It's been 2 hours but you are still not replying to my text. I miss you already...i love you so much!
Boy: Uhm baby.. I love you so much.. I'm just here for you always.. The time is near that we'll always be together..
Girl: Didn't I tell you I'll text you after I'm done with my thesis?! Can't you understand that?!?! Why is it so hard for you to get that I'm BUSY?? It's like there's no tomorrow..you are overreacting..WILL YOU JUST SLEEP??
Boy: Sorry baby.. Ok.Goodnight baby..I love you..Take care of yourself always..I'll always here to guide you..I'm just here..I'll never leave you. ......the NEXT DAY....
Girl: Baby, wake up..Sorry about what I've said last night..i was just really busy..eat your breakfast baby, I'll be going to school now..
Girl: Wake up baby, you still have classes to attend..text me when you're awake..
Girl: Hey, why until now you're not texting? It's already our lunch break..why didn't you attend your classes? Don't you have phone credits? Please text me..
Boy: He left us already..my son left me already..your boyfriend left you..he alreadyleft those who are dear to him..Did he tells you he's sick? This was the 3rd year his doctor gave him...we thought it wasn't true..Because no one can predict how long a person can
live in this world..but to our surprised, his heart didn't make it too..We tried towake him up this morning but he never responded... There was a message for you in
his phone but he wasn't able to send it.. ""Take care of yourself always, I'm happy where I am going..please, don't cry..I'm sorry I didn't tell you about my condition..i don't want
to bother you because I know how busy you are with your thesis..i don't wanna add up to your worries..I'm not sure if I'm lucky enough to still have a chance to wake up tomorrow but I'm always praying that He'll give me a chance to see you and be with you
everyday of my life..I love you so much...I regret that we didn't have a
chance to talk longer today..but I understand you..you might fail on your thesis if you won't be able to finish it..I'm really really sorry...and I love you very very much..Please, promise me you'll be strong..I'm by your side now..I'll always be here..
DP
Liezl Duey shared Anne Curtis's photo.
at Oct 31, 2014 8:39:55 AM
Timeline Photos
MUST READ... Very touching story...

Boy: Hi baby!! How are you? I'm so happy today!!
Girl: Wait, I'll text you later, I'm still busy with my thesis.
Boy: Can you do it later? Letter talk first.. I miss you so much baby.
Girl: I have to finish this on time, you know that.
Boy: Please baby, just this once? You can finish that tomorrow.
Girl: What???? Can't you understand this is my project!? Can't you give me time for myself?? COULD YOU PLEASE? I ALSO HAVE MY OWN LIFE..LET ME LIVE FOR MYSELF FOR ONCE! STOP TEXTING ME!
Boy: Sorry baby. I love you very very much. I'll just text you later.
Boy: Hi baby, I can't stay long not texting you. I really wanted to talk to you.. I want us to be happy again.
Boy: Hi baby, still you are not responding to my texts. How's your thesis?
Boy: Baby... Please response,I'm worried already..
Boy: Baby it's already 10pm.. It's been 2 hours but you are still not replying to my text. I miss you already...i love you so much!
Boy: Uhm baby.. I love you so much.. I'm just here for you always.. The time is near that we'll always be together..
Girl: Didn't I tell you I'll text you after I'm done with my thesis?! Can't you understand that?!?! Why is it so hard for you to get that I'm BUSY?? It's like there's no tomorrow..you are overreacting..WILL YOU JUST SLEEP??
Boy: Sorry baby.. Ok.Goodnight baby..I love you..Take care of yourself always..I'll always here to guide you..I'm just here..I'll never leave you. ......the NEXT DAY....
Girl: Baby, wake up..Sorry about what I've said last night..i was just really busy..eat your breakfast baby, I'll be going to school now..
Girl: Wake up baby, you still have classes to attend..text me when you're awake..
Girl: Hey, why until now you're not texting? It's already our lunch break..why didn't you attend your classes? Don't you have phone credits? Please text me..
Boy: He left us already..my son left me already..your boyfriend left you..he alreadyleft those who are dear to him..Did he tells you he's sick? This was the 3rd year his doctor gave him...we thought it wasn't true..Because no one can predict how long a person can
live in this world..but to our surprised, his heart didn't make it too..We tried towake him up this morning but he never responded... There was a message for you in
his phone but he wasn't able to send it.. ""Take care of yourself always, I'm happy where I am going..please, don't cry..I'm sorry I didn't tell you about my condition..i don't want
to bother you because I know how busy you are with your thesis..i don't wanna add up to your worries..I'm not sure if I'm lucky enough to still have a chance to wake up tomorrow but I'm always praying that He'll give me a chance to see you and be with you
everyday of my life..I love you so much...I regret that we didn't have a
chance to talk longer today..but I understand you..you might fail on your thesis if you won't be able to finish it..I'm really really sorry...and I love you very very much..Please, promise me you'll be strong..I'm by your side now..I'll always be here..
DP
Yycfq9
at Oct 31, 2014 8:39:16 AM
Black Friday Sale * EBC Brakes DP31207C Redstuff Ceramic Low Dust Brake PadCyber Monday

Where to Find Black Friday Deals # EBC Brakes DP31207C Redstuff Ceramic Low Dust Brake Pad on Sale

http://bitly.com/XfJ2FVLz#0QUFAU2 ← GREAT OFFERS

EBC Brakes DP31207C Redstuff Ceramic Low Dust Brake Pad Car Obtaining Time - How to Just take Advantage of Utilised Vehicle Auction Auctions for employed autos can deliver you with mounds of options to purchase a very good vehicle without the need of expending far too a lot income. It is really essential, on the other hand, to get ready on your own just before finding into an auction so that you would be in a position to definitely get a fantastic offer and not conclude up wasting your revenue on a terribly conditioned motor vehicle. It is vital for you to know how to choose benefit of applied car auction to make the most out of your auto shopping for. Here are some important recommendations for wiser spending on made use of motor vehicle auction. EBC Brakes DP31207C Redstuff Ceramic Low Dust Brake Pad. Used Autos Lookup Getting a new motor vehicle may possibly seem to be like a complicated course of action. You have a ton to believe about when deciding upon a little something for yourself, and even additional to think about when you are obtaining a loved ones vehicle. As challenging as this can be, it can be even more challenging to make the proper decisions in a utilized cars research. What's on an Totally Totally free VIN Check out? You have almost certainly read about the definitely no cost VIN check out offered on the internet via a handful of businesses. Very well, you might be pondering what is on them. Genuinely, all this does is scan a databases of theft experiences retained by the NICB (Nation Insurance policies Crime Bureau). EBC Brakes DP31207C Redstuff Ceramic Low Dust Brake Pad. How Will Gasoline Selling prices Have an impact on Your Vacation Programs? The affect of the current fuel rate rises is much reaching and will even decide whether or not our summer months vacation strategies will have to have to be transformed to help save funds. In addition to this the people today who make a residing in the hospitality industry are probable to come to feel the pressure. Guidelines to Save Income on Gas These times gasoline is so superior that it appears to be like heaven when it went for $2 per gallon. Now at $four for each gallon, it actually feels like someone's sticking you up when you drive your automobile into the gasoline station. All people desires to obtain surefire approaches to preserve massive on gas. There are a amount of means that you can save revenue on gasoline and just take cost of what you spend. Drinking water Gasoline Mobile - The Up coming Most effective Point Amid Car Owners With the staggering selling price of gasoline, additional and extra men and women are starting to rely on general public transportation, if they do remain with their automobiles they will just have to bear the added economical load. Substantially to the motorists annoyance.

EBC Brakes DP31207C Redstuff Ceramic Low Dust Brake Pad. World-wide-web the World's Major Vehicle Marketplace The Web has become the largest utilized auto & bike market in the planet. Automobile classifieds web pages are featuring potential buyers and sellers the facility to trade autos on line at the simply click of the mouse. The utilised automobile company is evolving and going hi tech. How to Find the Finest Promotions on Automobiles and Vans on Craigslist If you are hunting for a low-cost utilised car or truck, truck, or van, you may possibly flip to the popular on the internet classified web page Craigslist. On this website, lots of merchandise are bought, bought, and traded, such as applied autos. How can you come across the very best offers? Driving Distracted When I travel with my mom, I consider not to communicate also considerably, especially if my brother or somebody else is in the vehicle. The very same goes for my boyfriend and his mom.

EBC Brakes DP31207C Redstuff Ceramic Low Dust Brake Pad
Wiha 44518 Professional ESD Precision Tech Tweezers
ACDelco 15-22135A Professional Air Conditioning Compressor
Red line Super Cool with Water Wetter 1/2 US gallon (80205)
Amzer AMZ93463 Lighter Socket Phone Mount with Charging and Case System for BlackBerry Bold 9900, BlackBerry Bold...
Yuasa YUAM7210A YTZ10S Battery
KYB 338014 Excel-G OE Replacement Strut
TORC (T50 Route 66) 3/4 Helmet with 'Union Jack' Graphic (White, X-Large)
CRC 06142 PhaseGuard4 Ethanol Fuel Treatment - 16 oz.
Flowmaster 9530572 50 H.D. Muffler - 3.00 Center IN / 2.50 Dual OUT - Moderate Sound
DP
Brunette shared Swedish Hot Girls's photo.
at Oct 31, 2014 8:37:14 AM
Timeline Photos
Hi! My name is Alexandra and I am 21. I do not have a boyfriend and I'd like to meet someone nice and likeable guy for socializing:
SIGN UP •• http://www.banghornygirls.net
DP
Pretty Hot girlss shared Norwegian Hot Girls's photo.
at Oct 31, 2014 8:35:53 AM
Timeline Photos
Hi! My name is Alexandra and I am 21. I do not have a boyfriend and I'd like to meet someone nice and likeable guy for socializing:
SIGN UP •• http://www.banghornygirls.net
 Ademario Max likes this
DP
Ariannxer Delosreyes shared Anne Curtis's photo.
at Oct 31, 2014 8:35:04 AM
So sad...
Timeline Photos
MUST READ... Very touching story...

Boy: Hi baby!! How are you? I'm so happy today!!
Girl: Wait, I'll text you later, I'm still busy with my thesis.
Boy: Can you do it later? Letter talk first.. I miss you so much baby.
Girl: I have to finish this on time, you know that.
Boy: Please baby, just this once? You can finish that tomorrow.
Girl: What???? Can't you understand this is my project!? Can't you give me time for myself?? COULD YOU PLEASE? I ALSO HAVE MY OWN LIFE..LET ME LIVE FOR MYSELF FOR ONCE! STOP TEXTING ME!
Boy: Sorry baby. I love you very very much. I'll just text you later.
Boy: Hi baby, I can't stay long not texting you. I really wanted to talk to you.. I want us to be happy again.
Boy: Hi baby, still you are not responding to my texts. How's your thesis?
Boy: Baby... Please response,I'm worried already..
Boy: Baby it's already 10pm.. It's been 2 hours but you are still not replying to my text. I miss you already...i love you so much!
Boy: Uhm baby.. I love you so much.. I'm just here for you always.. The time is near that we'll always be together..
Girl: Didn't I tell you I'll text you after I'm done with my thesis?! Can't you understand that?!?! Why is it so hard for you to get that I'm BUSY?? It's like there's no tomorrow..you are overreacting..WILL YOU JUST SLEEP??
Boy: Sorry baby.. Ok.Goodnight baby..I love you..Take care of yourself always..I'll always here to guide you..I'm just here..I'll never leave you. ......the NEXT DAY....
Girl: Baby, wake up..Sorry about what I've said last night..i was just really busy..eat your breakfast baby, I'll be going to school now..
Girl: Wake up baby, you still have classes to attend..text me when you're awake..
Girl: Hey, why until now you're not texting? It's already our lunch break..why didn't you attend your classes? Don't you have phone credits? Please text me..
Boy: He left us already..my son left me already..your boyfriend left you..he alreadyleft those who are dear to him..Did he tells you he's sick? This was the 3rd year his doctor gave him...we thought it wasn't true..Because no one can predict how long a person can
live in this world..but to our surprised, his heart didn't make it too..We tried towake him up this morning but he never responded... There was a message for you in
his phone but he wasn't able to send it.. ""Take care of yourself always, I'm happy where I am going..please, don't cry..I'm sorry I didn't tell you about my condition..i don't want
to bother you because I know how busy you are with your thesis..i don't wanna add up to your worries..I'm not sure if I'm lucky enough to still have a chance to wake up tomorrow but I'm always praying that He'll give me a chance to see you and be with you
everyday of my life..I love you so much...I regret that we didn't have a
chance to talk longer today..but I understand you..you might fail on your thesis if you won't be able to finish it..I'm really really sorry...and I love you very very much..Please, promise me you'll be strong..I'm by your side now..I'll always be here..
 Ariannxer Delosreyes likes this
DP
Satya Nayak shared ChootBook's photo.
at Oct 31, 2014 8:30:33 AM
Timeline Photos
CB Fun - Six Golden Rules For F***ing

Pyaar ka matlab ye nahi hota ki aapki girlfriend ya boyfriend ho............

Pyar ka matlab ye hota hain ki koi special ho jiski tasveer aap apne dil aur dimaag mein bana sake, aur phir.................

Use yaad krke.........

De Mutthi....
De Mutthi.......
De Mutthi......... ;-)

----------------------------------------

Six Golden Rules For F***ing

1. F***ing once a week
is good for your health but harmful if done every day.

2. F***ing gives proper relaxation for your mind
and body.

3. F***ing refreshes you.

4. After f***ing don't eat too much; go for more liquids.

5. When f***ing try to stay in bed because it can save you valuable energy.

6. F***ing can even reduce your cholesterol level

SO REMEMBER - *FASTING* is good for your health - may The Almighty cleanse your Dirty Mind!

----------------------------------------

Santa Punjab National Bank ki Pahaadganj branch mein kaam karta thha...

Sabhi us se bahot dukhi thhe kyunki wo sabse shart laga ke har mahine bahot paise jeet jaata thha...

Manager Mishra ne usko transfer karwa diya... connaught place branch mein....

C.P branch ka manager Gupta bahot sakht aadmi thha...

Santa pehle din bank pahuncha to Gupta ne usko bula ke kaha 'Santa! Main bahot kadak aadmi hoon... mujhe apne bank mein koi badtameezi nahin chaahiye...samjhe'?

Santa: Samajh gaya sir! Lekin aapki bavaaseer ab kaisi hai?

Gupta (shocked): bavaseer???

Santa: Haan sir! Bavaseer...Piles.... ab theek hai na?

Gupta: Bhosdi ke! Paagal ho gaya hai kya? Mujhe koi bavaseer nahin hai...

Santa: Kya baat kar rahe ho sir! Aapko bavaseer hai... 100%

Gupta: Lodu! Gaand meri hai.... mujhe sab pata hai... mujhe koi bavaseer nahin hai....

Santa: Lag gayi shart.... Main prove kar sakta hoon ki aapko bavaseer hai...

Gupta: Kaise?

Santa: Dekhiye sir! Main aapki gaand mein ungli daal ke baahar nikaaloonga... agar to ungli pe khoon laga to iska matlab aapko bavaseer hai aur agar nahin laga to.... no...

Gupta ne Santa se 100-100 rupay ki shart laga li...

Santa ne gupta ki gaand mein ungli daali....lekin.... koi khoon nahin nikla....

SANTA SHART HAAR GAYA.....

Usne Gupta ko 100 ka note diya aur chala gaya...

Gupta ne uske jaane ke baad Mishra ko phone kiya aur kaha, 'Mishra! Tere Sante ki gaand faad di... 100 rupay jeet gaya main'

Mishra: Kya hua sir?

Gupta ne usko poori baat bataayi...

Mishra: Jaate wo hum sabki maa chod gaya....

Gupta: Wo kaise?

Mishra: Maa ka loda hum se 20,000 ki shart laga ke gaya thha ki JAATE HI MANAGER KI GAAND MEIN UNGLI DAALOONGA aur WO SAB KO KHUD BATATA FIREGA.... ;-)

----------------------------------------

Ek samay do bahut gareeb doston ne bhagwan
ki aaradhna ki...

Prabhu prasanna hue aur
dono ko 3 3 andey diye aur kaha ek anda phod
ke jo mangoge milega..

Dono ne wada kiya 15 saal baad phir yahin
milengey...
.
.
15 saal baad dono phir mile..

Ek bahut ameer ban gaya tha per doosra vaise ka vaisa gareeb..

Ameer ne poocha abey tu waise ka waisa
hi...kyun?

Gareeb arey pehle tu hi bata de..

Ameer arey yaar ek anda phod kar rupya paisa
maanga. doosra phod kar ghar, gaadi maangi.
teesra phod kar factory maang li..
Par tune kya kiya...

Gareeb ne kaha..
kya bataoon isi pahadi se utar
raha tha ek thokar lagi anda gir gaya... muh se
nikal gaya LAUDE LAG GAYE.. mere poore badan
pe laude hi laude ug aaye... dekhne mein bahut
hi kharab lagne laga to maine doosra anda
phoda.....
aur kaha
SAARE LAUDE GAYAB HO JAYEN.
mera apna lauda bhi chala gaya..
majboori mein
teesra anda phoda.... aur kaha
AREY MERA APNA WALA TO AA JAYE...

MORAL: JAB KISMAT MEIN HON LAUDE TO KAHAN
SE MILEN PAKAUDE... :-)HaHaHaaa.. ;-)

------------------------

Like it if you like it...

.............................

...

…………………. /´¯/)
………………..,/ ¯../
………………./ …./
…………./´¯/ ’…’/ ´¯ ¯`•¸
………./’/…/…./ ……./- \
……..(‘(…´… ´…. .~/…’)
………\.chootbook..’ .. /
……….\……….. .... _.•´
…………\…………. .(
…………..\……… ….\

http://goo.gl/6MNae5 — with AksHat RaNa and 7 others.
DP
Mera To Dil Hi Kuchh Aesha Hai
at Oct 31, 2014 8:28:47 AM
Boyfriend: Do you want a kiss?
Girlfriend: No.
Boyfriend: Do you remember what i just
said?
Girlfriend: Do you want a kiss?
 Asma Sarkare , Kirti Agarwal , Ajloves Maahi , Mahia Mahi likes this
DP
Rhilyn Caraballo shared Marcelo Santos III's photo.
at Oct 31, 2014 8:27:10 AM
Relate much....
Timeline Photos
Yung kahit moody ka, nandiyan pa rin yung boyfriend mo para pasayahin ka. :)

Read "Hi Babe!" on Wattpad: http://www.wattpad.com/story/25509471-hi-babe
DP
Lincon Gutierrez Balladares shared Anne Curtis's photo.
at Oct 31, 2014 8:26:49 AM
:'(
Timeline Photos
MUST READ... Very touching story...

Boy: Hi baby!! How are you? I'm so happy today!!
Girl: Wait, I'll text you later, I'm still busy with my thesis.
Boy: Can you do it later? Letter talk first.. I miss you so much baby.
Girl: I have to finish this on time, you know that.
Boy: Please baby, just this once? You can finish that tomorrow.
Girl: What???? Can't you understand this is my project!? Can't you give me time for myself?? COULD YOU PLEASE? I ALSO HAVE MY OWN LIFE..LET ME LIVE FOR MYSELF FOR ONCE! STOP TEXTING ME!
Boy: Sorry baby. I love you very very much. I'll just text you later.
Boy: Hi baby, I can't stay long not texting you. I really wanted to talk to you.. I want us to be happy again.
Boy: Hi baby, still you are not responding to my texts. How's your thesis?
Boy: Baby... Please response,I'm worried already..
Boy: Baby it's already 10pm.. It's been 2 hours but you are still not replying to my text. I miss you already...i love you so much!
Boy: Uhm baby.. I love you so much.. I'm just here for you always.. The time is near that we'll always be together..
Girl: Didn't I tell you I'll text you after I'm done with my thesis?! Can't you understand that?!?! Why is it so hard for you to get that I'm BUSY?? It's like there's no tomorrow..you are overreacting..WILL YOU JUST SLEEP??
Boy: Sorry baby.. Ok.Goodnight baby..I love you..Take care of yourself always..I'll always here to guide you..I'm just here..I'll never leave you. ......the NEXT DAY....
Girl: Baby, wake up..Sorry about what I've said last night..i was just really busy..eat your breakfast baby, I'll be going to school now..
Girl: Wake up baby, you still have classes to attend..text me when you're awake..
Girl: Hey, why until now you're not texting? It's already our lunch break..why didn't you attend your classes? Don't you have phone credits? Please text me..
Boy: He left us already..my son left me already..your boyfriend left you..he alreadyleft those who are dear to him..Did he tells you he's sick? This was the 3rd year his doctor gave him...we thought it wasn't true..Because no one can predict how long a person can
live in this world..but to our surprised, his heart didn't make it too..We tried towake him up this morning but he never responded... There was a message for you in
his phone but he wasn't able to send it.. ""Take care of yourself always, I'm happy where I am going..please, don't cry..I'm sorry I didn't tell you about my condition..i don't want
to bother you because I know how busy you are with your thesis..i don't wanna add up to your worries..I'm not sure if I'm lucky enough to still have a chance to wake up tomorrow but I'm always praying that He'll give me a chance to see you and be with you
everyday of my life..I love you so much...I regret that we didn't have a
chance to talk longer today..but I understand you..you might fail on your thesis if you won't be able to finish it..I'm really really sorry...and I love you very very much..Please, promise me you'll be strong..I'm by your side now..I'll always be here..
DP
Drive NZ
at Oct 31, 2014 8:16:37 AM
Risk and failure.....these will be today's discussion topic!

Hi there drivers :) great to hear from some of you last week! Always welcome your comments and opinions. So, risk and failure.. Good or bad? What are your thoughts?

To be able to achieve extraordinary highs and smash your limits you will have to take risks. To have amazing experiences and go-grow further as a person you need to challenge yourself and take risks. Sometimes it can be dangerous, yes! Like quitting your job and starting up a new business, moving to another country, getting lost in the mountains or even simply starting a new relationship. All of it can be challenging, but doesn't have to be hard! (When you change the way you look at things, the things you look at change!) It is also possible that sometimes all your efforts will go smashing into the ground. Then you will have to reshuffle yourself, reach out and grab a ledge with your fingertips, and one more time you will claw your way back to safety.

And the thing is, if you don't make a few errors and don't fail a few times here and there, you aren't going to learn anything or achieve very much or will be as driven to try harder.

'People have a fear of failure, and while it is perfectly reasonable, it is very odd. Because it seems to me that it's through making mistakes that we learn how to do things. Watch a musician play. Watch a baby figure out how to walk. Listen to a toddler speak. Skills like walking, talking, playing music emerge gradually, steadily, from blizzard of mistakes. I think this is true of everything- that learning is all about making mistakes and learning from them.'

'Failure is not giving things a go in the first place.' People who don't fail are those who don't have a go and don't take a leap of faith.

And here is another funny thing: 'You can learn so much more from people who have tried and failed, then from the few charmed people for whom success comes easy!'

Sure, you can't be brilliant at everything, I mean the world is just so so big, so many things to learn. And sometimes it really helps to find your talent and your passion and ruling it your whole life. But not to take a chance simply because you are scared of failing is just an excuse!

If you want to get something you have never had, you are going to have to try doing something you have never done before. Try it! Challenge yourself! Life has become so easy and cosy for so many of us! We have our life almost mapped out by our parents, our government, our society... We know that we need to go to school/uni, get a job, get a girlfriend or a boyfriend, get married, have house and the kids, continue to work our 9-5s that gives us steady income. "But where is the adventure???"- I ask you. "Where is the excitement and the passion and the Drive??!!!!!" When you become too comfortable in your life, there is a risk of becoming too board. And when you stop challenging yourself , you stop growing and start dying. In fact science proves that the more you learn, the 'younger' your mind is, because it is always growing and developing, which causes you to live longer! And the more you learn, the more exciting and vibrant you are as a person, the happier your life is and the more you accomplish in life.

There are times to see the danger, but there are also times to jump! Take risks! You never know where you might end up!

#DriveNZ

Ps: some quotations were taken form Richard Branson's book 'Business stripped bare' (which is an interning read btw))
DP
Ravi Mehta shared Anne Curtis's photo.
at Oct 31, 2014 8:15:39 AM
Timeline Photos
MUST READ... Very touching story...

Boy: Hi baby!! How are you? I'm so happy today!!
Girl: Wait, I'll text you later, I'm still busy with my thesis.
Boy: Can you do it later? Letter talk first.. I miss you so much baby.
Girl: I have to finish this on time, you know that.
Boy: Please baby, just this once? You can finish that tomorrow.
Girl: What???? Can't you understand this is my project!? Can't you give me time for myself?? COULD YOU PLEASE? I ALSO HAVE MY OWN LIFE..LET ME LIVE FOR MYSELF FOR ONCE! STOP TEXTING ME!
Boy: Sorry baby. I love you very very much. I'll just text you later.
Boy: Hi baby, I can't stay long not texting you. I really wanted to talk to you.. I want us to be happy again.
Boy: Hi baby, still you are not responding to my texts. How's your thesis?
Boy: Baby... Please response,I'm worried already..
Boy: Baby it's already 10pm.. It's been 2 hours but you are still not replying to my text. I miss you already...i love you so much!
Boy: Uhm baby.. I love you so much.. I'm just here for you always.. The time is near that we'll always be together..
Girl: Didn't I tell you I'll text you after I'm done with my thesis?! Can't you understand that?!?! Why is it so hard for you to get that I'm BUSY?? It's like there's no tomorrow..you are overreacting..WILL YOU JUST SLEEP??
Boy: Sorry baby.. Ok.Goodnight baby..I love you..Take care of yourself always..I'll always here to guide you..I'm just here..I'll never leave you. ......the NEXT DAY....
Girl: Baby, wake up..Sorry about what I've said last night..i was just really busy..eat your breakfast baby, I'll be going to school now..
Girl: Wake up baby, you still have classes to attend..text me when you're awake..
Girl: Hey, why until now you're not texting? It's already our lunch break..why didn't you attend your classes? Don't you have phone credits? Please text me..
Boy: He left us already..my son left me already..your boyfriend left you..he alreadyleft those who are dear to him..Did he tells you he's sick? This was the 3rd year his doctor gave him...we thought it wasn't true..Because no one can predict how long a person can
live in this world..but to our surprised, his heart didn't make it too..We tried towake him up this morning but he never responded... There was a message for you in
his phone but he wasn't able to send it.. ""Take care of yourself always, I'm happy where I am going..please, don't cry..I'm sorry I didn't tell you about my condition..i don't want
to bother you because I know how busy you are with your thesis..i don't wanna add up to your worries..I'm not sure if I'm lucky enough to still have a chance to wake up tomorrow but I'm always praying that He'll give me a chance to see you and be with you
everyday of my life..I love you so much...I regret that we didn't have a
chance to talk longer today..but I understand you..you might fail on your thesis if you won't be able to finish it..I'm really really sorry...and I love you very very much..Please, promise me you'll be strong..I'm by your side now..I'll always be here..
DP
Qicmki
at Oct 31, 2014 8:12:50 AM
Black Friday Deals : 3M 01609 Red 5' P100 Grit A Weight Abrasive PSA Disc

Rating: 4 out of 5 stars
Review: 1 reviews
List Price: $20.66
Price: See Bargain Price → http://bitly.com/KnpWapKZ#5Q57J7W

Cheap Price Black Friday Sale ## 3M 01609 Red 5' P100 Grit A Weight Abrasive PSA Disc Buying Guide Vehicle Mats - Immensely Critical One of the items that go into maximising the outcome of any vehicle are auto components. These supremely handy parts on whom hinges the achievement of any motor vehicle. They can extremely quickly ahead their assert of remaining as important as autos if not extra.

3M 01609 Red 5' P100 Grit A Weight Abrasive PSA Disc. New Method For Motor vehicle Burglars A new development in automobile theft is remaining noticed in the United States. This craze shows that motor vehicle thieves are having advantage of the bigger rates of scrap metallic by thieving any motor vehicle no make a difference how outdated or inexpensive they are. Car Negotiating Tips For Girls Car buying can be a quite overwhelming approach for everyone. But for most women of all ages it can be particularly complicated. Lots of females feel obligated to just take a boyfriend, spouse, or father with them to the dealership in order to get a reasonable deal. On the other hand, there is no will need to really feel intimidated! Follow these ideas to negotiate a fantastic car price.

3M 01609 Red 5' P100 Grit A Weight Abrasive PSA Disc Donate Car or truck Tax Compose Off Anyone has found and heard the commercials for donating automobiles to charity and acquiring huge tax breaks at the finish of the yr. In the previous this was correct and it was extremely uncomplicated to determine out how significantly you would help you save on your return. You used to be equipped to verify the Kelley Blue E-book and generate off the reasonable market place benefit of your vehicle, no questions questioned. That is no extended the scenario. Why Pick PVC Pace Bumps Around Tarmac Possibilities? This report sets out to reveal why you must opt for PVC pace bumps above Tarmac possibilities. Probably preserving a lot of money and time. Mercedes Benz Effectiveness Up grade - Get The Appropriate High-quality Angle Lights The Mercedes auto boosts your driving pleasure when offering you a contact of course and elegance. It is broadly renowned for its high-class mother nature and large overall performance attributes. But in buy to equip that ride with paramount protection on the street you require to put in it with powerful corner lights.

3M 01609 Red 5' P100 Grit A Weight Abrasive PSA Disc. Dodge Challenger Evaluate The Dodge Challenger has a LX system, and in 2008 just the SRT8 trim was offered. Nevertheless, in 2009, the Dodge Challenger underneath went a changes and this sporting activities coupe now has a V6 motor and four-speed automated transmission. The motor has 250 horsepower and presents 25 miles for each gallon on the highway. Buying Made use of Cars and trucks On-line - Practical Dos and Don'ts In the past, you could possibly have finished your Xmas procuring on the internet, but you can do so much a lot more now. In fact, you can even purchase made use of cars on the net! If you are interested in executing so, be sure to continue to keep reading on for some useful dos and don'ts.

3M 01609 Red 5' P100 Grit A Weight Abrasive PSA Disc
Genuine Honda (08P35-TR0-100) Nose Mask
Fel-Pro HS9698PT1 Head Set
CURT Manufacturing 56064 T-Connector
Carbon Fiber 60' Wide Vinyl Film Wrap - 48' x 60' (Black Carbon Fiber)
BikeMaster Economy Vacuum Testing Brake Bleeding Kit 05-3587
Dorman 434-609 M10-1.25 Flange Hex Nut
DOT Headlight Kit Hi/Lo w/H13 Adapter for JEEP JK
Spyder PRO-YD-VG92-BK Volkswagen Golf III Halo Black Projector Headlights Assembly (Sold in Pairs)
Atwood (93851) Circuit Board for Gas/Electric Combo Water Heater
DP
Kara Leslie
at Oct 31, 2014 8:12:32 AM
Hi my little sister and her boyfriend have had to move out of their fully furnished place and have only been able to find an unfurnished place and so theyre in need for all household items if anyone has anything they aren't needing or are selling like fridge washing machine dining table etc would be amazing thankyou can pick up anywhere caloundra to maroochydore
 Emily-rose Potter likes this
Richelle Robinson commented at Oct 31, 2014 8:18:46 AM
        Try local op shops like the salvation army, they have lots of furniture etc. Good luck.
Trina Kellett commented at Oct 31, 2014 8:29:17 AM
        Have a dining table with 6 chairs. Dark wood table. Chairs match with cream cushions. Good but used condition. Would like of gone this weekend though.
Kara Leslie commented at Oct 31, 2014 8:29:59 AM
        This weekend is good how much? And pic please and where ru located please?
Trina Kellett commented at Oct 31, 2014 8:30:53 AM
        Free. Sippy downs
Kara Leslie commented at Oct 31, 2014 8:31:54 AM
        Yes please pm me address
Trina Kellett commented at Oct 31, 2014 8:35:11 AM
        Pm sent :)
DP
Kimberly Clark
at Oct 31, 2014 3:59:28 AM
Car Accident!
Hi everyone, so about two and a half weeks ago now I got in a pretty bad car accident (then had to jump full swing into mid-term exams) which is why I haven’t been here for a bit. It was pretty terrifying because my boyfriend was driving me to class and a l...
Car Accident!
Hi everyone, so about two and a half weeks ago now I got in a pretty bad car accident (then had to jump full swing into mid-term exams) which is why I haven’t been here for a bit. It was pretty terrifying because my boyfriend...
DP
Emma Sawazky
at Oct 31, 2014 1:14:43 AM
Hi google my sister boyfriend turn up too late night after I watch a scary movie
DP
Hayley Lane
at Oct 30, 2014 8:16:34 PM
The 'Get to Know me' Tag
Hi Everyone!! Welcome to Hayley Boulevard. I am a 25 years old photographer originally from Newfoundland which is a province in Canada on the east coast. I currently live in Nova Scotia with my boyfriend & our little family of animals.  I am starting this b...
The 'Get to Know me' Tag
Hi Everyone!! Welcome to Hayley Boulevard. I am a 25 years old photographer originally from Newfoundland which is a province in Canada on the east coast. I currently live in Nova Scotia with my boyfriend & our little family o...
DP
한국 시간 - Hanguk Shigan
at Oct 30, 2014 7:51:38 PM
My boyfriend treated me to some Chinese. He's so sweet. It was really tasty as well. Food 1: Chinese restaurant 'Tian Tian'

Hi, Today I had a great day. I cleaned the house, I practiced my Korean and I spent a wonderful evening with my boyfriend. First we went to an Asian supermarket here in Brussels because he needed to do some shopping for Saturday as he will be preparing a…
Food 1: Chinese restaurant 'Tian Tian'
Hi, Today I had a great day. I cleaned the house, I practiced my Korean and I spent a wonderful evening with my boyfriend. First we went to an Asian supermarket here in Brussels because he needed t...
DP
Birthe Kruse
at Oct 30, 2014 6:58:32 PM
Ariana grande & his boyfriend together Lovely.... Good couple... 💟💟💟
2 person plusoned this
DP
Theresa Evans
at Oct 30, 2014 6:26:48 PM
Select Mini Haul/ Select Mini Beute
Hi Peeptoes!  I went on a date with my boyfriend to a mall in pursuit of a good time on Tuesday. The mall was shockingly full, considering it was a Tuesday. Our wait in line at the food court as well as any other cue that day was particularly long.  After w...
Select Mini Haul/ Select Mini Beute
Hi Peeptoes!  I went on a date with my boyfriend to a mall in pursuit of a good time on Tuesday. The mall was shockingly full, considering it was a Tuesday. Our wait in line at the food court as well as any other cue that da...
DP
caddy king
at Oct 30, 2014 3:39:56 PM
LIKE FATHER LIKE DAUGHTER.............LOL
Akpors called his daughter, Ejiro with a hidden number. UNKNOWN: Hi, do you have a boyfriend? Ejiro: Yeah. UNKNOWN: So you have a boyfriend. Its your dad, Akpors. I'm coming so that you'll tell me when you grew horns! Five minutes later, he called her again...
LIKE FATHER LIKE DAUGHTER.............LOL
Akpors called his daughter, Ejiro with a hidden number. UNKNOWN: Hi, do you have a boyfriend? Ejiro: Yeah. UNKNOWN: So you have a boyfriend. Its your dad, Akpors. I'm coming so that you'll tell me when you grew horns! Five m...
DP
Attina Fairy of Gemstones
at Oct 30, 2014 3:16:28 PM
Hi guys
I feel sad ):
I have problem with having good friends
I've tried but I just can not trust them.
Well,I feel like it take time to know who they really are.They're sometimes do things like they don't care whether I'm ok or not. They just did it and ask me later (what am I suppose to say? It's not ok ?and then they'll just 'What! This is not ok? It's just.....bla bla bla')
Luckily ,I have a boyfriend .He take really good care of me ,so I stay with him almost all the time. He's like my one and only BFF. But that's make me feel bad too because I often compare my friends with him): . Sometime I don't care someone because I think she's not worth it but if I decide to care someone,I'll take a really good care.

WHAT SHOULD I DO!!?
Please help ):
1 person plusoned this
DP
Arthur Gwynne
at Oct 30, 2014 1:38:16 PM
Hayden Mathias digs for her buzzing iPhone, and taps the FaceTime icon. “Oh, hey Dave,” the tall, blond haired eighth-grader says to the face filling her screen.

Is it her boyfriend? Her slacker biology lab partner? Guess again.

Dave is Hayden’s dad.

For more than a year, the 47-year-old Denver software sales executive has been Dave to his 13-year old youngest daughter.

Children are ditching Mom and Dad for “Linda” and “Sam” in plenty of households. The shift may come because parents have ceded authority in their homes, or from teen one-upmanship of their authority figures, mockery or a sign that too much maturity is being expected of them. (click on link to learn more)
_________________________________

'Dad or daddy' wasn't in my vocabulary as a child; no father role model. I never use those terms when referring to myself, when talking to my children. For example (on the phone): Hi...this is O'Neil...

I don't have a problem with, 'this is grandpa' when speaking with my grandsons. My grandfather was my role model.


[ #ParentsTeachersTeens ] [ #WomenEmpowermentPlus ]
Children Put ‘Mom’ and ‘Dad’ on a First Name Basis
Children are calling their parents by their first names more, a shift that often occurs when teen angst is taking hold. Experts say children need boundaries and authority figures, but many parents don’t mind the informal monikers.
DP
Jaja Pamulova
at Oct 30, 2014 1:24:42 PM
DARKNESS WITHIN
Hi. I am officialy back. I've been sick for more than 2 weeks, and I still am, but I go to school everyday so..I participate in life again. On monday, my boyfriend and I, went to take some photos, just for fun and they turned out pretty interesting so I tho...
DARKNESS WITHIN
Hi. I am officialy back. I've been sick for more than 2 weeks, and I still am, but I go to school everyday so..I participate in life again. On monday, my boyfriend and I, went to take some photos, just for fun and they turned...
DP
Alex Scrivener
at Oct 30, 2014 1:01:00 PM
Hayden Mathias digs for her buzzing iPhone, and taps the FaceTime icon. “Oh, hey Dave,” the tall, blond haired eighth-grader says to the face filling her screen.

Is it her boyfriend? Her slacker biology lab partner? Guess again.

Dave is Hayden’s dad.

For more than a year, the 47-year-old Denver software sales executive has been Dave to his 13-year old youngest daughter.

Children are ditching Mom and Dad for “Linda” and “Sam” in plenty of households. The shift may come because parents have ceded authority in their homes, or from teen one-upmanship of their authority figures, mockery or a sign that too much maturity is being expected of them. (click on link to learn more)
_________________________________

'Dad or daddy' wasn't in my vocabulary as a child; no father role model. I never use those terms when referring to myself, when talking to my children. For example (on the phone): Hi...this is O'Neil...

I don't have a problem with, 'this is grandpa' when speaking with my grandsons. My grandfather was my role model.


[ #ParentsTeachersTeens ] [ #WomenEmpowermentPlus ]
Children Put ‘Mom’ and ‘Dad’ on a First Name Basis
Children are calling their parents by their first names more, a shift that often occurs when teen angst is taking hold. Experts say children need boundaries and authority figures, but many parents don’t mind the informal monikers.
1 person plusoned this
DP
O'Neil Godfrey
at Oct 30, 2014 12:33:34 PM
Hayden Mathias digs for her buzzing iPhone, and taps the FaceTime icon. “Oh, hey Dave,” the tall, blond haired eighth-grader says to the face filling her screen.

Is it her boyfriend? Her slacker biology lab partner? Guess again.

Dave is Hayden’s dad.

For more than a year, the 47-year-old Denver software sales executive has been Dave to his 13-year old youngest daughter.

Children are ditching Mom and Dad for “Linda” and “Sam” in plenty of households. The shift may come because parents have ceded authority in their homes, or from teen one-upmanship of their authority figures, mockery or a sign that too much maturity is being expected of them. (click on link to learn more)
_________________________________

'Dad or daddy' wasn't in my vocabulary as a child; no father role model. I never use those terms when referring to myself, when talking to my children. For example (on the phone): Hi...this is O'Neil...

I don't have a problem with, 'this is grandpa' when speaking with my grandsons. My grandfather was my role model.


[ #ParentsTeachersTeens ] [ #WomenEmpowermentPlus ]
Children Put ‘Mom’ and ‘Dad’ on a First Name Basis
Children are calling their parents by their first names more, a shift that often occurs when teen angst is taking hold. Experts say children need boundaries and authority figures, but many parents don’t mind the informal monikers.
1 person plusoned this
DP
Bongo Feed
at Oct 30, 2014 8:55:08 AM
ADVICE: My Boyfriend is Obsessed with My Boss
Hi, I don’t know if this is the right email that I’m suppose to send this
article to, but I need help from readers please. So I’ve been dating this guy for a year
now and i think he might be obsessed with my boss at the office. My boss
is a very pretty m...
DP
Mary Finnan
at Oct 30, 2014 6:33:40 AM
Why I dont plan cheat meals anymore.
Hi everyone! Happy Thursday! So this is a follow-up post to a picture that I posted this morning on my instagram profile that I want to go into a bit further. Yesterday was my boyfriend's birthday and his favourite dessert is lemon meringue pie, so I decide...
Why I dont plan cheat meals anymore.
Hi everyone! Happy Thursday! So this is a follow-up post to a picture that I posted this morning on my instagram profile that I want to go into a bit further. Yesterday was my boyfriend's birthday and his favourite dessert is...
DP
Chotu Verma
at Oct 30, 2014 4:57:57 AM
Ladki apne Boyfriend ko naraz karne ke baad SMS pe manati hai....

1st Hour: Sorry
2nd Hour: Sorry plzz..
3rd Hour: Plzz 1 baar baat karlo.
4th Hour: Plzz reply jaan...
5th Hour: Plzzz itna naraz mat ho..
6th Hour: I'm sorry, I'll die agar tumne baat nahi ki..
7th Hour: Dafa ho, 100 ladke ghumte hai tere jaise..
Sar pe hi chadha jaa rha hai, bhaad me jaa....
.
.
Boy: Sorry Dear, balance nahi tha :(
Girl: Ohh...
Its okkk love u jaan............

LOL!!!
1 person plusoned this
DP
Aspen R.
at Oct 30, 2014 2:25:28 AM
Loli-POP! Casual Lolita and Punk Lolita Coordinates from my Boyfriends Birthday Weekend!
Hi! Today I have two outfit posts today! Please Enjoy!!! ^_^ October 24, 2014 Skirt: Baby, the Stars Shine Bright Petticoat: Bodyline This is my casual lolita coord for the day before my boyfriend's birthday! This is the first time he saw me in loli, aside ...
Loli-POP! Casual Lolita and Punk Lolita Coordinates from my Boyfriends Birthday Weekend!
Hi! Today I have two outfit posts today! Please Enjoy!!! ^_^ October 24, 2014 Skirt: Baby, the Stars Shine Bright Petticoat: Bodyline This is my casual lolita coord for the day before my boyfriend's birthday! This ...
DP
Ana Luiza
at Oct 30, 2014 1:11:36 AM
How to Wear Boyfriend Jean
Hi guys! Another installment in the How to Wear (insert word here)  series. This time tackling the question of how to wear boyfriend jeans without looking like your boyfriend.  You don't have to give up all that is feminine to wear boyfriend jeans. I find t...
DP
Tansy Piper
at Oct 29, 2014 7:42:38 PM
the young girl held hands with her ghostly boyfriend Henry before realizing you were there h-huh?! Oh hi... Then names tansy piper or tansy moon. Doesn't matter which you call me to be honest. +Cecelia Bonhart guess who?
DP
LEO M
at Oct 29, 2014 6:32:34 PM
RED
Hi all all   Maugly your very missed  Today I went shopping one my boyfriend slept at home  ahah  I actually went to buy him a mouse pad under COMPUTER  and bought  rah rah rah  how about you babe? you do somebody chitatete me? See? hey you; dddd  ON ME  JA...
RED
Hi all all  Maugly your very missed  Today I went shopping one my boyfriend slept at home  ahah  I actually went to buy him a mouse pad under COMPUTER  and bought  rah rah rah  how about you babe? you do somebody chitatete ...
DP
Too HOT 4 you
at Oct 29, 2014 6:00:21 PM
Hi! My name is Alexandra and I am 21. I do not have a boyfriend and I'd like to meet someone nice and likeable guy for socializing:
SIGN UP 
••►http://www.haveagirlrightnow.co
23 person plusoned this
Sign Up for Free
SignUp for Idolbin
rss twitter facebook gplus